Διανυσματικές παραστάσεις λέξεων για την Ελληνική γλώσσα

Οδηγίες για το test των greek web embeddings

Παρακάτω, αχνά προτείνονται κάποιες λέξεις για τις αρχικές δοκιμές σας. Για να δείτε το αποτέλεσμα θα πρέπει να τις γράψετε πρώτα. Επίσης μπορείτε να κάνετε απλά κλικ σε κάποια απο τις έτοιμες επιλογές και αυτές θα συμπληρωθούν στη φόρμα. Αν θέλετε να δώσετε δικές σας λέξεις, αυτές πρέπει να δίνονται με πεζά γράμματα και φυσικά να βρίσκονται στο vocabulary που έχει μέγεθος ~2Μ.

Analogy

Πράξεις μεταξύ των διανυσμάτων των λέξεων

Εδώ βλέπουμε πώς απλές γραμμικές πράξεις μεταξύ των διανυσμάτων των λέξεων μπορούν να παράγουν αποτελέσματα τα οποία έχουν νόημα.

Similarity Score

Διαφορά λέξεων στο διανυσματικό χώρο

Το αποτέλεσμα εμφανίζει τη διανυσματική διαφορά ανάμεσα στις λέξεις που δώσατε.

Most Similars

Οι 10 πιό όμοιες λέξεις

Το αποτέλεσμα εμφανίζει τις 10 πιό κοντινές διανυσματικά λέξεις στη λέξη που δώσατε.

Μερικές άλλες ομοιότητες που μπορείτε να αναζητήσετε:
ερμής
καφές
τυρί
ψάρι
μπουφάν
μέσι
αέναος
σκέψη
γαλλία
κίνα

stout © 2018-2021 - DBnet
Powered by FlaskJinja, Bootstrap 4, Apache2 mod_wsgi